Informatie hulpverleners voedselpakket

Informatie hulpverleners aanvraag voedselpakket

Bij de toewijzing van voedselpakketten hanteren wij de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld door Voedselbanken Nederland. Wij vinden een goede samenwerking met hulpverleners in de regio heel belangrijk. U kent immers de mensen om wie het gaat en kunt dus het beste inschatten of het aanvragen van een voedselpakket nodig is. 

Als uw klant inderdaad aan deze criteria voldoet vult u het formulier aanvraag voedselpakket in

 

Hoe vraagt u een voedselpakket aan?


Omdat wij wekelijks een groot aantal aanvragen moeten verwerken, hebben wij een aantal regels opgesteld, waaraan de aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.

  • Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door het volledig ingevulde aanvraagformulier voedselpakket Haaglanden per mail te versturen aan de afdeling registratie van Voedselbank Haaglanden.
  • Voor eerste aanvrageneersteaanvraag@voedselbankhaaglanden.nl en voor herbeoordelingen herbeoordeling@voedselbankhaaglanden.nl
  • Aanvragen in een ander bestandsformaat of welke niet per mail ontvangen worden, kunnen niet in behandeling genomen worden.
  • Per cliënt dient het aanvraagformulier in een aparte mail aan de afdeling Registratie te worden toegezonden. (Dus niet meerdere aanvraagformulieren in één mail).
  • Het aanvraagformulier en de bijbehorende toelichting kan worden gedownload via de volgende twee links: aanvraagformulier Voedselbank Haaglanden en Toelichting aanvraagformulier voedselpakket Haaglanden
  • Wanneer de aanvraag voor maandagochtend 9.00 uur door de afdeling Registratie is ontvangen, wordt deze in principe dezelfde week nog verwerkt. In het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden (Zie het aanvraagformulier) kan de verwerking van de aanvraag iets langer duren.
  • Als uw cliënt in aanmerking komt voor een voedselpakket, ontvangen zowel u als uw cliënt (wanneer wij tenminste beschikken over een mailadres van de cliënt) een e-mail met daarin de bevestiging van de toekenning van een voedselpakket. In deze mail staan tevens de gegevens vermeld van het uitdeelpunt, waar uw cliënt het voedselpakket kan ophalen. Ook is de periode, waarvoor een voedselpakket verstrekt wordt, in deze mail vermeld. Wij verwachten, dat u deze gegevens kortsluit met uw cliënt.
  • In het geval, dat uw cliënt niet in aanmerking komt voor een voedselpakket, zullen wij u vanzelfsprekend ook informeren.
  • U ontvangt uw ingestuurde aanvraagformulier ook retour. Op dit formulier zijn door de afdeling Registratie een cliëntnummer (gevolgd door een versienummer) en het besluit op de aanvraag ingevuld. Op het formulier treft u tevens de datum aan wanneer uiterlijk een heraanvraag moet worden gedaan. Dit is in principe twee weken voor de datum, waarop de verstrekking van het voedselpakket wordt beëindigd.

 

Download hier HET AANVRAAGFORMULIER VOEDSELPAKKET en de  BIJBEHORENDE TOELICHTING

 

Voorbeeld voedselpakket

Aanvraag verlengen


 

Twee weken voordat de toegewezen termijn is verstreken, kunt u een heraanvraag indienen. U vult opnieuw het aanvraagformulier in met de meest actuele financiële en persoonlijke situatie. Een kopie van de vorige aanvraag accepteren wij niet. In principe is de maximale duur voor ondersteuning 5 jaar.

 

Niet opgehaalde voedselpakketten


 

Helaas komt het voor dat voedselpakketten niet worden opgehaald. Wanneer een klant regelmatig zijn of haar pakket niet ophaalt of dit in gedurende twee weken achtereen zonder dit tevoren te melden bij het uitdeelpunt, wordt de verstrekking van het voedselpakket stopgezet. U kunt dan pas na 3 maanden een nieuwe aanvraag indienen.

 

Heeft u vragen?


Heeft u vragen over het invullen van het aanvraagformulier? Mail dan naar registratie@voedselbankhaaglanden.nl of neem op maandag of dinsdag tussen 9.30 uur en 14.30 uur telefonisch contact op met de afdeling Registratie (0174-212000, kiezen voor optie 2)