Bestuurder Logistiek (vrijwilligerswerk)

  • Overal

Stichting Voedselbank Haaglanden zoekt een betrokken vrijwilliger die als bestuurslid de logistiek van het distributiecentrum en van de voedselbank wil coördineren. Let op: iedereen bij de voedselbank werkt als onbetaalde vrijwilliger, het bestuur en de voorzitter dus ook.

Functieniveau HBO/WO (onbezoldigd).

Het bestuurslid Logistiek  maakt deel uit van het bestuur dat bestaat uit 6 leden. De bestuursleden coördineren de activiteiten binnen hun portefeuille (uitvoerend bestuur). Daarnaast draagt het bestuur gezamenlijk verantwoording voor het totale reilen en zeilen van voedselbank en het distributiecentrum.

De bestuurder logistiek geeft leiding aan een aantal coördinatoren op de werkvloer en werkt nauw samen met de bestuurder PZ en de bestuurder Uitgiftepunten om de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de voedselverwerving, -verwerking, -transport en uitgifte te waarborgen. Ook is de bestuurder logistiek het eerste aanpreekpunt bij calamiteiten.

Er is regelmatig contact met Voedselbanken Nederland en met de 14 voedselbanken die klant zijn van het distributiecentrum. Het distributiecentrum is nu nog te vinden aan de Boomaweg 101 in Den Haag, maar begin januari verhuizen we naar De Lierseweg 2B in Wateringen.

Taken

  • Het bewaken van de continuïteit bij het ontvangen en leveren van voedsel
  • Het bewaken en verbeteren van de werkprocessen, inclusief het wagenpark beheer
  • Coördinatie van en leiding aan de coördinatoren
  • Monitoren en waar nodig initiatief nemen tot het verbeteren van de kwaliteit
  • Opstellen, evalueren en bijstellen van het beleid en nieuwe ontwikkelingen

Profiel

Ruime ervaring als leidinggevende in een middelgrote of grote organisatie bij voorkeur in voedings- of vergelijkbare branche.

Eigenschappen:

Enthousiast, verbindend en juiste mix tussen betrokken en zakelijk. Is in staat om innovatieve focus aan te brengen binnen de diversiteit van de uitgiftepunten.

Vaardigheden:

Communicatief zowel mondeling als schriftelijk en gericht op samenwerking.

Beschikbaar:

Twee à drie dagen per week verdeeld over meerdere dagen.

Doel van de functie

  • Het coördineren van het proces van voedselverwerving, voedselverwerking, voedseltransport en daarmee de continuïteit en kwaliteit en (voedsel-)veiligheid waarborgen, zodat de regionale voedselbanken, de uitgiftepunten en de verswinkel tijdig kwalitatief betrouwbaar voedsel ontvangen.
  • Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en het bevorderen van het verwerven van “gezond voedsel” (schijf van vijf)

Beschrijving organisatie

Voedselbank Haaglanden (VBH) biedt voedselhulp in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Wekelijks delen wij via 24 uitgiftepunten en een verswinkel voedselkratten uit aan circa 2000 huishoudens. (Ongeveer 3500 mensen waarvan 1500 kinderen). Daarmee redden we jaarlijks meer dan 1 miljoen kilo van vernietiging. Wij gaan verspilling tegen door voedsel dat anders vernietigd zou worden, beschikbaar te stellen aan onze klanten.

Naast de voedselbank heeft Stichting Voedselbank Haaglanden ook een distributiecentrum (DC). In het DC worden de producten ingeslagen, opgeslagen, omgepakt en verdeeld over de uitgiftepunten en de winkel en over 14 regionale voedselbanken in Zuid West Zuid Holland. Via de regionale voedselbanken worden ook zo’n 2000 huishoudens bereikt. 

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel zijn er zo’n 200 collega’s actief in het distributiecentrum, de verswinkel, het transport en de uitgiftepunten.  

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar solliciteren@voedselbankhaaglanden.nl