Bestuurslid Vrijwilligers/PZ (vrijwilligerswerk)

  • Overal

Stichting Voedselbank Haaglanden zoekt een betrokken vrijwilliger die als bestuurslid het personeelsbeleid van de voedselbank wil coördineren. Let op: iedereen bij de voedselbank werkt als onbetaalde vrijwilliger, het bestuur en de voorzitter dus ook.

Functieniveau HBO/WO (onbezoldigd).

Het bestuurslid Vrijwilligers/PZ  maakt deel uit van het bestuur dat bestaat uit 6 leden. De bestuursleden coördineren de activiteiten binnen hun portefeuille (uitvoerend bestuur). Daarnaast draagt het bestuur gezamenlijk verantwoording voor het totale reilen en zeilen van voedselbank en het distributiecentrum. Het team personeelszaken bestaat uit een coördinator en 7 vrijwilligers.

Doel van de functie

De functie bestuurslid vrijwilligers /PZ is bedoeld om voor Stichting Voedselbank Haaglanden alle zaken rondom de werving, selectie, begeleiding, scholing en behoud van vrijwilligers te coördineren.  Daarnaast draagt de functie ook bij aan een fijn en veilig werkklimaat. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar relevant ingevoerd bij Voedselbank Haaglanden.

Beschikbaar: circa twee dagen per week verdeeld over meerdere dagen.

Beschrijving organisatie

Voedselbank Haaglanden (VBH) biedt voedselhulp in de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Wekelijks delen wij via 24 uitgiftepunten en een verswinkel voedselkratten uit aan circa 2000 huishoudens. (Ongeveer 3500 mensen waarvan 1500 kinderen). Daarmee redden we jaarlijks meer dan 1 miljoen kilo van vernietiging. Wij gaan verspilling tegen door voedsel dat anders vernietigd zou worden, beschikbaar te stellen aan onze klanten.

Naast de voedselbank heeft Stichting Voedselbank Haaglanden ook een distributiecentrum (DC). In het DC worden de producten ingeslagen, opgeslagen, omgepakt en verdeeld over de uitgiftepunten en de winkel en over 14 regionale voedselbanken in Zuid West Zuid Holland. Via de regionale voedselbanken worden ook zo’n 2000 huishoudens bereikt. 

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Momenteel zijn er zo’n 200 collega’s actief in het distributiecentrum, de verswinkel, het transport en de uitgiftepunten.  

Taken en bevoegdheden

  • Het leiding geven aan het team Vrijwilligerszaken en PZ.
  • Initiëren, (mede) uitvoeren en evalueren van beleid van vrijwilligersbeleid.
  • Bijdragen aan interne communicatie (waaronder het verzorgen van een digitaal vrijwiligersbestand)
  • Het coördineren van het team.
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan collega bestuursleden en coördinatoren over beleid en toepassing van het beleid in de praktijk van alledag.
  • Als bestuurslid (mede) verantwoordelijk voor het totale bestuurlijke reilen en zeilen van Stichting Voedselbank Haaglanden.

Profiel

Eigenschappen: enthousiast, verbindend en juiste mix tussen betrokkenheid en zakelijkheid.

Bestuursleden werken regelmatig mee binnen het primair proces. En zijn daardoor herkenbaar en vindbaar voor alle collega’s.

Meer informatie: Bel het huidige bestuurslid Frank Lentz (06 41542879) en/of kijk op de website www.voedselbankhaaglanden.nl

Solliciteren kan via info@voedselbankhaaglanden.nl

 

 

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar info@voedselbankhaaglanden.nl